Natuurprojecten

De Eese is altijd bezig de natuur te versterken en verrijken. Er lopen ieder jaar diverse projecten om hier invulling aan te geven. In 2020 en 2021 gaan we aan de gang met de onderstaande mooie initiatieven.