Steun onze natuur
 5,00 100,00

In een groot natuurgebied als De Eese, zijn er altijd natuurprojecten die onze speciale aandacht verdienen. Wij zijn trots op onze heidegebieden die de habitat zijn van bedreigde floria en fauna als de zandhagedis, de hazelworm, de gladde slang en de adder. Heide heeft onderhoud nodig om vitaal te blijven. We verwijderen ieder jaar bomenopslag en plaggen periodiek gras af om de hei te laten bloeien. Helpt u mee onze heide vitaal te houden?

1 stuk
In mandje
Aanvullende informatie
Donatie bedrag

10, 100, 25, 5, 50

De Eese doet er alles aan om de paarse vlaktes die we nog hebben te behouden en koesteren. Net als de kleine heidevennen, je zou ze bijna over het hoofd zien. Dat beschermen is makkelijker gezegd dan gedaan, want heide beheren is een lastige klus. Klaar ben je nooit. Heide mag je nooit met rust laten, in een paar jaar tijd nemen zaailingen van bomen en struiken de macht over en verandert het open landschap in een bos. Dat zou erg jammer zijn, want het ecosysteem van de heide kent een unieke flora en fauna. Zonder actief beheer verandert heide langzaam in bos en verdwijnen de typische heidesoorten.

In Nederland komt niet veel heide meer voor. Slechts 2% van het oppervlak van ons land is nog bedekt met heide. Dat is wel eens anders geweest. Rond 1830 bestond 20% van het Nederlandse landschap uit heide. Na 1900 verdween er steeds meer ā€˜woeste natuurā€™. Nu is er nog maar heel weinig van over. De Eese beheert ongeveer 7 hectare heide.

Heide is vooral belangrijk voor reptielen zoals de zandhagedis, de levendbarende hagedis, de hazelworm, de gladde slang, de ringslang en de adder. De adder en levendbarende hagedis hebben een voorkeur voor vochtige heide. De zandhagedis en de gladde slang komen bijna uitsluitend op heideterreinen voor. Afhankelijk van de droogte van de heide komen er ook veel amfibieƫn voor, zoals heikikker, bruine kikker en rugstreeppad.

Met een eenmalige gift ondersteun je het werk van de Eese. Met dit geld kunnen we onze bijzondere heidegebieden beschermen. Zodat je nu en in de toekomst van de natuur kunt blijven genieten.