Libellen- & salamanderpoelen

  • Aanbieding
  • Normale prijs €5,00
Inclusief belasting.


We hebben verspreid over het hele landgoed meer dan 25 poelen, vijvers en vennen. Deze watertjes zijn een rijk biotoop aan libellen, vele andere insecten, salamanders, kikkers en vele vogelsoorten. Ieder jaar schonen we weer een paar van deze watertje op, zodat deze soortenrijkdom bewaard blijft.

Meer informatie over dit project

Poelen zijn belangrijk als leefgebied van onder andere kikkers, salamanders, libellen en waterplanten. Aanleg en goed onderhoud van poelen is dus belangrijk om deze soorten te behouden. Maar hoe leg je een goede poel aan? En wanneer en hoe voer je vervolgens het beheer uit? 

Goede poelen zijn niet te klein en hebben delen met verschillende diepte en het liefst geleidelijk verlopende oevers. Helder water is van belang en ook moeten er flink water- en oeverplanten in groeien. Daartussen kunnen de larven van libellen en amfibieën wegkruipen en worden ze minder snel opgegeten. De meeste libellen en amfibieën vind je in poelen die geen grote vissen hebben. Een poel aanleggen is één, het onderhouden ervan is ook noodzakelijk. Poelen groeien in de loop van de tijd dicht en zeker kleinere poelen moeten eens in de vier tot zes jaar worden geschoond. Het is erg belangrijk dat er open water blijft, maar het in één keer helemaal schonen is weer niet goed. Dan raak je erg veel van de dieren die in de poel leven kwijt. Gefaseerd werken is de oplossing. Wel regelmatig plantengroei, bladeren en eventueel bagger verwijderen, maar nooit alles ineens. Datzelfde geldt voor bomen en struiken langs de oever. Regelmatig verwijderen is van belang om te zorgen dat er licht en warmte in de poel kan komen, maar het is niet nodig om alle bomen en struiken in één keer te kappen.

De Eese heeft over het hele landgoed meer dan 25 poelen, vijvers en vennen. Ieder jaar schonen we weer een paar van deze poelen op, zodat deze soortenrijkdom bewaard blijft, afgelopen jaar zijn er 6 poelen hersteld en er zijn nieuwe poelen gegraven. De hoop bestaat dat zich hierin op termijn (kam)salamanders en andere kwetsbare amfibieën zullen vestigen, en verspreiden en zo hun leefgebied kunnen vergroten en beschermen.

Met een eenmalige gift ondersteun je het werk van De Eese. Met dit geld kunnen we de unieke libellen- en salamanderpoelen beschermen. Zodat je nu en in de toekomst van de natuur kunt blijven genieten.