Vitale heide

  • Aanbieding
  • Normale prijs €5,00
Inclusief belasting.


De Eese is trots op de bijzondere heidegebieden die we hebben. Deze bieden habitat aan bedreigde flora en fauna. Heide heeft onderhoud nodig om vitaal te blijven. We verwijderen ieder jaar weer bomenopslag, en moeten periodiek gras afplaggen om de hei te laten bloeien.

Meer informatie over dit project

De Eese doet er alles aan om de paarse vlaktes die we nog hebben te behouden en koesteren. Net als de kleine heidevennen, je zou ze bijna over het hoofd zien. Dat beschermen is makkelijker gezegd dan gedaan, want heide beheren is een lastige klus. Klaar ben je nooit. Heide mag je nooit met rust laten, in een paar jaar tijd nemen zaailingen van bomen en struiken de macht over en verandert het open landschap in een bos. Dat zou erg jammer zijn, want het ecosysteem van de heide kent een unieke flora en fauna. Heidebeheer gebeurt vaak grootschalig, met machines die plaggen, voedselrijke bodemlagen verwijderen, of vennetjes herstellen. Heide kan ook beheerd worden door een kudde schapen of menselijk ingrijpen zoals boompjes trekken. Het is vechten tegen successie Zonder een actief beheer verandert heide langzaam in bos en verdwijnen de typische heidesoorten. Variatie en afwisseling is daarbij het toverwoord. Om de diversiteit in de heide te bewaren worden veel verschillende beheermaatregelen gecombineerd. Maar met beheren alleen kom je er niet. Door een teveel aan stikstof en extreme droogte van de afgelopen zomers heeft de heide en de typische heide soorten die daar bij horen het zwaar.

In Nederland komt niet veel heide meer voor. Slechts 2% van het oppervlak van ons land is nog bedekt met heide. Dat is wel eens anders geweest. Rond 1830 bestond 20% van het Nederlandse landschap uit heide. Na 1900 verdween er steeds meer ‘woeste natuur’. Nu is er nog maar heel weinig van over. De Eese beheerd ongeveer 7 hectare heide.

Dan zijn we meteen beland bij de eerste en belangrijkste functie van heidebeheer : het beschermen en vergroten van de biodiversiteit. Heide heeft een karakteristieke flora en fauna en die mag niet verdwijnen. Voor de fauna is de structuur van de heide belangrijk. Het karakter van de heide moet open blijven, maar plekken met open zand, pijpenstrootje en wat verspreide bomen en struiken bieden de dieren een grotere keuze aan micromilieus om te zonnen of te schuilen, dan grote uniforme stukken heide. Als er dode bomen op de heide blijven liggen schept dat ook geschikte milieus voor allerlei bijzondere dieren. Het zonnige en warme microklimaat van de heide is essentieel voor de aanwezige reptielen en insecten.

Heide is vooral belangrijk voor reptielen zoals de zandhagedis, de levendbarende hagedis, de hazelworm, de gladde slang, de ringslang en de adder. De adder en levendbarende hagedis hebben een voorkeur voor vochtige heide. De zandhagedis en de gladde slang komen bijna uitsluitend op heideterreinen voor. Afhankelijk van de droogte van de heide komen er ook veel amfibieen voor, zoals heikikker, bruine kikker en rugstreeppad.

Een tweede doel van het in stand houden van heidebiotopen is recreatie en beleving. Heide is onder wandelaars, fietsers, gezinnen, natuurfotografen e.d. erg populair. Niet alleen als in augustus de heide paars kleurt, Heide mag dan moeilijke natuur zijn, we willen het kleine beetje aan paarse pracht niet kwijt.

Met een eenmalige gift ondersteun je het werk van de Eese. Met dit geld kunnen we onze bijzondere heidegebieden beschermen. Zodat je nu en in de toekomst van de natuur kunt blijven genieten.